lördag 26 januari 2013

Botten upp

Hur ska man veta vilken typ av plast som är giftig och viken typ som är mer miljövänlig?
Det är faktiskt inte så svårt som man kanske tror att lära sig vilka plastförpackningar och plastflaskor som är de giftigaste och som bör undvikas. De flesta plastförpackningar har i botten en trekant med en ID-kod som identifierar vilken typ av plast de är gjorda av. De nummer som främst ska undvikas är 3, 6 och 7 - enkelt att lägga på minnet.

De flesta vattenflaskor har en 1 i botten vilken står för polyeteneterftalat (PET). Detta är en typ av plast som ofta förespråkas som ofarlig och med låg miljörisk. Men nya undersökningar har visat att vatten från dessa flaskor har en högre halt av hormonstörande ämnen i jämförelse med vatten från glasflaskor.

Läs mer om olika typer av plast på Sverige Naturskyddsföreningen.

Ha en trevlig lördagskväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Roligt att du lämnar en kommentar. Tack!